Home

MAAK
STAGEDISCRIMINATIE
BESPREEKBAAR.

Foto van een student
“Tijdens de koffiepauze zei ze tegen me: ‘Je bent een jongen, wat doe je eigenlijk hier in de zorg? Ga toch naar economie of technologie! Je hoort hier niet.’ Dat heeft me achtervolgd in de jaren erna en uiteindelijk besloot ik te stoppen met de opleiding. Daar heb ik nu wel spijt van.” - Brandon (17)
Foto van een student onderin

Lukt het je als mbo-student niet om een stageplek te vinden? Of loop je tijdens je stage tegen moeilijke situaties aan?

Discriminatie bij het vinden van een stage of tijdens je stage is onacceptabel. Stagediscriminatie komt nog te veel voor. Daarom vinden wij het belangrijk dat je wordt gehoord en geholpen als je tegen stagediscriminatie aanloopt.

Als je stagediscriminatie ervaart, is het belangrijk om dit te bespreken met je ouders/verzorgers,  je studie- of stagebegeleider of vertrouwenspersoon op school. Zij kunnen eventuele vragen en onduidelijkheden wegnemen en samen met jou het gesprek voeren met het leerbedrijf. Ook kunnen zij jou helpen bij het maken van een melding van stagediscriminatie en maatregelen nemen om jou bijvoorbeeld te helpen aan een andere stageplek. Je hoeft dit niet alleen te doen.

Wat is discriminatie eigenlijk?

Discriminatie is als je anders wordt behandeld, achtergesteld of uitgesloten vanwege je etnische afkomst, huidskleur, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, godsdienst, beperking of chronische ziekte. De wet verbiedt discriminatie op basis van deze persoonlijke kenmerken.

Hoe herken je discriminatie?

Bij het zoeken naar een stage moet je worden beoordeeld op jouw kennis, vaardigheden en kwaliteiten. Je mag bijvoorbeeld niet worden afgewezen vanwege je geloof, omdat je een vrouw bent of omdat je een beperking hebt. Denk aan een leerbedrijf die een student met hoofddoek niet representatief vindt en om die reden geen stageplek aanbiedt, terwijl een hoofddoek geen enkele belemmering is voor de stage. Ook tíjdens de stage kan een student worden gediscrimineerd. Bijvoorbeeld als collega’s in het leerbedrijf een transgender student buitensluiten en geen klanten laat helpen, terwijl dit een belangrijk onderdeel is van de stage. Soms is het lastig om discriminatie te herkennen. Discriminatie is soms indirect en onbedoeld. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende ‘grappen’ over afkomst of seksuele geaardheid. Hoewel een grap vaak niet slecht bedoeld is, kan een grap ervoor zorgen dat een student wordt buitengesloten op basis van zijn of haar identiteit of benadrukken in hoeverre de student afwijkt van de norm.

In gesprek gaan

Als je vermoed dat er sprake is van stagediscriminatie, ga dan het gesprek aan op school. Jouw studie- of stagebegeleider, docent of vertrouwenspersoon heeft de taak om zorgvuldig naar jou te luisteren en vertrouwelijk om te gaan met jouw ervaringen. Jouw begeleider op school kan samen met jou in gesprek gaan met de praktijkbegeleider van het leerbedrijf. Als je het niet kan of wil bespreken op school, ga dan het gesprek aan met iemand in je omgeving zoals jouw ouders/verzorgers. Ook kun je terecht bij een antidiscriminatiebureau in jouw gemeente. Als er sprake is van discriminatie, bewust of onbewust, moet er actie worden ondernomen. Jouw stagebegeleider, docent of vertrouwenspersoon moet jou hierbij helpen.

Waarom zou je een melding maken?

Wanneer je stagediscriminatie meldt, kan dat een aanleiding zijn om in te grijpen tegen de organisatie of persoon die discrimineert. Daarnaast kunnen meldpunten doorverwijzen naar overige hulpinstanties. Om discriminatie te voorkomen en te bestrijden, is het nodig dat alle betrokkenen met elkaar in gesprek gaan en weten welke problemen er spelen. Helaas worden niet alle gevallen gemeld of zelfs maar herkend.

Waar kun je terecht voor het melden van stagediscriminatie?

Je kunt op verschillende plekken melding doen van discriminatie. Ook als je vermoedt dat je wordt gediscrimineerd. Als eerste is het van belang om in gesprek te gaan over discriminatie op school. Dit kan met een docent, stagebegeleider of vertrouwenspersoon. Jouw begeleider op school kan samen met jou in gesprek gaan met de praktijkbegeleider van het leerbedrijf. Ook kun je stagediscriminatie melden bij het meldpunt stagediscriminatie van SBB. We raden je aan om zo’n melding samen met jouw docent, stagebegeleider of vertrouwenspersoon te doen. Daarnaast kun je bij een antidiscriminatiebureau in jouw gemeente of bij het College voor de Rechten van de Mens terecht als je als student stagediscriminatie hebt ervaren. Hier kun je ook terecht als je twijfelt of je bent gediscrimineerd. Zij kunnen dit duidelijk maken. Discriminatie kun je ook bij de politie melden als er sprake is van een strafbaar feit. Hieronder vertellen we je meer over het melden van stagediscriminatie.

Dit is Linh!

Ze vertelt wat haar overkwam tijdens haar stage. En ze legt uit hoe je hiermee om kan gaan.

Meer informatie, handige links en downloads

Als je meer over stagediscriminatie wilt weten, kun je hieronder meer informatie vinden. Ook bij wie je terecht kunt bijvoorbeeld. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Waar kun je stagediscriminatie melden?

SBB is de organisatie die leerbedrijven erkent voor stages en leerbanen. Wanneer je stagediscriminatie ervaart, kun je bij SBB via de website een melding doen. Je melding is het startpunt van een onderzoek waarbij SBB informatie verzamelt. Daarvoor spreekt SBB ook met de school en het leerbedrijf. Dit proces kan best spannend voelen. Het kan fijn zijn om de melding samen te doen met een begeleider van school of iemand anders die je vertrouwt. Als er genoeg informatie is om stagediscriminatie aan te tonen, trekt SBB de erkenning van een leerbedrijf in op grond van discriminatie. Samen met de school zoekt SBB actief naar een vervangende stageplek voor jou. Bij een anonieme melding kan SBB geen onderzoek doen omdat dat niet genoeg informatie geeft om goed onderzoek te doen.

Meldpunt Stagediscriminatie bij SBB

Antidiscriminatiebureau bij jou in de buurt

Wil je dat er actie wordt ondernomen? Neem dan contact op met een antidiscriminatiebureau in de buurt via discriminatie.nl. Zij kunnen je gratis adviseren, bemiddelen en helpen bij een melding voorleggen of aangifte doen. 

Discriminatie.nl

Wil je je klacht laten onderzoeken en daar een uitspraak over, of heb je juist een vraag, wil je advies of twijfel je over discriminatie?

Je kunt het College van de Rechten van de Mens bellen of mailen met je vragen of klachten over (mogelijke) discriminatie.  Het College beschermt de mensenrechten in Nederland en dus ook jouw recht om gelijk behandeld te worden als je een stage zoekt of wil lopen. De medewerkers van het College staan klaar om naar je te luisteren en je te adviseren. Je kunt bellen naar 030-888 3 888 of mailen naar info@mensenrechten.nl

Lees meer

Heb je te maken met stagediscriminatie en wil je dit melden?

De BPV-meldwijzer van ROC van Nijmegen kan je helpen bij het maken van een melding. De meldwijzer geeft voorbeelden van discriminatie tijdens het zoeken naar een stage en tijdens de stage. Ook geeft de meldwijzer informatie over het melden van discriminatie binnen en buiten de school.

BPV-meldwijzer ROC van Nijmegen

Terug naar boven